A név változott, de az irány vajon megmaradt?

A név változott, de az irány vajon megmaradt?

A Kim Ir Szen-i – Kim Dzsongil-i Ifjúsági Szövetség X. Kongresszusa

2021.05  | Olvasási idő: 12 perc

Kim Dzsongün számára az elmúlt időszakban egyértelműen a hazai fejlemények jelentettek prioritást: az utóbbi egy évben összesen huszonkét magasrangú pártrendezvényt tartottak Észak-Koreában, míg az azt megelőző hét év alatt mindössze fele annyit. A legutóbbi jelentős esemény a Kim Ir Szen-i – Kim Dzsongil-i Ifjúsági Szövetség X. Kongresszusa volt, amelyen több fontos döntést is megszavaztak a résztvevők. Természetesen egyhangúan.

2021 januárjában – az idei év első nagyszabású eseményeként – immáron nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Koreai Munkapárt (KMP) egyhetes kongresszusa. Habár a párt saját szabályzata szerint ezt a fórumot hivatalosan ötévente kellene megtartani, az 1980-ban esedékes hatodik alkalom után harminchat éven át nem került sor a megszervezésére. Ennek okai elsősorban az elkövetkező években bekövetkezett belpolitikai és nemzetközi eseményekkel magyarázhatók. A keleti blokk felbomlása az 1990-es évek elején, az országot ezt követően sújtó példátlan éhínség, majd a 2008-ban kirobbant világméretű gazdásági válság csak néhány példa a pártkongresszust mind tovább késleltető számtalan problémára. Az idei eseményen az eredeti szokásoknak megfelelően elfogadták a következő ötéves terv programját. A legfontosabb pontokat a hivatalos észak-koreai államideológia, vagyis a dzsucse alapjául szolgáló önellátás fokozása, valamint a nukleáris képességek további fejlesztése jelentette. Az életszínvonal jelentős emelésére irányuló törekvéseket azonban meghiúsíthatja, hogy a fórumon nem kerültek szóba az ország nemzetközi kapcsolatai. A kongresszus kiemelkedő eseménye volt, hogy Kim Dzsongünt kinevezték párfőtitkárrá. Ez a korábbi évtizedekhez képest meglepő újítást jelent, hiszen ezidáig a Kim-dinasztia tagjai által valaha birtokolt címeket azok halála után nem osztották újra. Ennek okai részben abban rejlettek, hogy az észak-koreai közbeszédben a politikusokra a nevük helyett jellemzően a beosztásukkal hivatkoznak mind a mai napig. Érdekesség, hogy a kongresszuson hivatalosan a rég elhunyt Kim Ir Szen és Kim Dzsongil is részt vettek, ráadásul a rendezvényt megelőző ceremónián korábbi vezetőkként ők is kaptak részvételt elismerő oklevelet.

A 2021-es év soron következő fontos eseménye a KMP sejtvezetőinek április első felében hatodik alkalommal megrendezett kongresszusa volt. Észak-Koreában a párt legkisebb szervezeti egységei az ún. sejtek, amelyek minimum öt, maximum harminc tagból állnak. A rendezvényen Kim Dzsongün az előttük álló feladatok kapcsán megemlítette a Nagy Menetelést, amely a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) esetében az 1990-es években elszenvedett nagy éhínséget jelenti. A nemzetközi médiumok jelentős része ezt arra irányuló utalásként értelmezte, hogy az országban megint hatalmas éhínség várható a közeljövőben. A 38north.org elnevezésű portál viszont felhívta rá a figyelmet, hogy ez a következtetés valószínűleg nem teljesen állja meg a helyét. A kifejezetten Észak-Koreával foglalkozó weboldal ugyanis nemcsak az észak-koreai hivatalos angol fordítást, de az eredeti koreai szöveget is elemezte. Ezek alapján arra jutottak, hogy a szóban forgó beszédben sokkal inkább „nagyon nehéz” vagy „rendkívül nehéz” időszak eljövetelére célozhatott az ország első embere. Habár a gazdasági helyzet jelenleg kifejezetten rossz a KNDK-ban, meg sem közelíti az 1990-es években bekövetkezett mélypontot, amikor a becslések szerint megközelítőleg 300 000–3 000 000 ember vesztette életét az országban tomboló éhínség következtében.

A Kim Ir Szen-i – Kim Dzsongil-i Ifjúsági Szövetség (KKISZ) április utolsó napjaiban tartott tizedik kongresszusának felvezetése azért kívánta meg az idei év eddigi legfontosabb eseményeinek rövid ismertetését, mert a KMP ifjúsági szervezetének konferenciáján folyamatosan hivatkoztak rájuk. A KKISZ megközelítőleg ötmillió 14 és 30 év közötti taggal rendelkezik. A KNDK-ban minden 14. életévét betöltött fiataltól elvárják, hogy jelentkezzen a szövetség soraiba, ahová aztán néhány jelképes formalitás után kivétel nélkül mindenki automatikusan felvételt nyer. A KKISZ országos kongresszusára a szervezet szabályzata szerint hivatalosan szintén ötévente kerül sor. Azonban a legutóbbi, kilencedik alkalomra mintegy húsz évet kellett várni, mire 2016-ban megrendezésre került. A magasrangú pártrendezvények kapcsán az idei évtől egyértelműen megfigyelhető a rendszerességhez való visszatérésre irányuló törekvés, amely megfelel az egykori szovjet, valamint napjainkban a Kínában regnáló kommunista pártok hagyományának.

Kim Dzsongün tisztában van vele, hogy fiatalok nélkül nincsen jövője az országnak, ezért mindig is nagy figyelmet szentelt az ifjúsági szövetségnek. Ugyan idén – valószínűleg a koronavírustól való félelme miatt – személyesen nem vett részt a kongresszus ülésein, ám egy csoportkép erejéig megjelent egy szabadtéri fotózáson. Gondolatait és elvárásait egy hosszabb levélben ismertette az eseményen megjelentekkel.

A KKISZ idei kongresszusának meglepő fejleménye volt, hogy a szövetség nevéből huszonöt év után törölték Kim Ir Szen nevét, az új elnevezés pedig Szocialista Hazafias Ifjúsági Szövetség (SZHISZ) lett. A legnagyobb észak-koreai ifjúsági szervezet neve egészen öt évvel ezelőttig Kim Ir Szen Szocialista Ifjúsági Szövetség volt. Ezt követően a „szocialista” jelzőt elhagyva az államalapító fiának – az ország időrendben második vezetőjének –, Kim Dzsongilnek a neve is bekerült a szervezet nevébe. Akkoriban ez leginkább a mindenhol kézzelfogható személyi kultusz további erősítésének igényével volt magyarázható. A mostani névváltoztatást Észak-Koreában természetesen csupán egyetlen ember kezdeményezhette, bárki mást minimum munkatáborba zártak volna érte. Kim Dzsongün levelében méltatta saját döntését, és részletesen ecsetelte, hogy az új név egyértelműen tükrözi az ifjúsági mozgalom természetét, illetve aktuális feladatait. Sietett viszont azt is leszögezni, hogy a „névváltoztatás semmiképp sem jelenti azt, hogy megváltozott volna a szervezetnek a Kim Ir Szen-i – Kim Dzsongil-i elvek beteljesítésére vonatkozó végső célja. A szocializmus és a hazaszeretet Kim Ir Szen és Kim Dzsongil elvtársak halhatatlan forradalmi ideológiáját és eredményeit szimbolizálja.” Egy ilyen névváltoztatásból az a következtetés vonható le, hogy ezentúl elsősorban a szocialista ideológiai nevelésre és a haza iránti feltétlen szeretet erősítésére kerül majd a fő hangsúly.

A kongresszus résztvevőihez írt levelében Kim Dzsongün utalást tesz arra, hogy az elkövetkező öt évben a pártra jelentős változások várnak. Állítása szerint újabb és újabb „gigantikus küzdelmek” árán Észak-Koreából tizenöt év múlva „olyan gazdag szocialista ország lesz, amelyben minden ember boldogan él”. Ez a kijelentés ismételten alátámasztja azt a nyilvánvaló tényt, miszerint ezt a célkitűzést eddig nem sikerült megvalósítani. Pedig a mindenhol jelenlévő propaganda egyfolytában azt sulykolja, hogy a KNDK a munkásosztály paradicsoma – mindezt jelen, nem pedig jövő időben.

A levél ezután hosszasan kitér a fiatalok elhajlásaira. Az SZHISZ fő feladata az, hogy tagjait a szocializmusba vetett megingathatatlan hitre nevelje. Kim Dzsongün véleménye szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a mai fiatalok egy olyan korszakban születtek és nőttek fel, amikor az országnak komoly nehézségekkel kellett szembenéznie. Napjaink ifjainak nem volt lehetősége megélni az észak-koreai szocializmus valódi előnyeit, ám ami ennél is rosszabb, hogy néhányuk egészen téves elképzeléseket alakított ki róla. A fiatalok szavai, cselekedetei, hajviselete és öltözete mind a gondolataikról árulkodó jelek. „Jelenleg a szocializmus eredeti vonásait romboló legveszélyesebb méreg az antiszocialista és a nem szocialista gyakorlatok terjedése” – jelentette ki levelében kiemelve, hogy az ezen gyakorlatok elleni küzdelem során egy jottányit sem engedhetnek.

Az észak-koreai szocializmus „tisztaságát” fenyegető veszélyek leküzdése érdekében tavaly decemberben a KNDK-ban olyan törvényt hoztak, amely szigorúbban bünteti a Dél-Koreában készült videók birtoklását. Ezzel igyekeznek megakadályozni a szocialista ideológiát befolyásoló külső kultúra bejutását az országba. Az „antireakciós gondolat” néven emlegetett törvény fontosságát hangsúlyozva Kim Dzsongün még a KMP sejtvezetőinek áprilisi kongresszusán kifejtette, hogy „az ifjúsági kultúra problémája a párt és a forradalom, valamint az ország és annak lakosai számára élet vagy halál kérdése”. Valószínűleg ennek a kijelentésnek az eredménye, hogy a hatóságok azóta sokkal komolyabban lépnek fel ez ügyben. A hivatalos észak-koreai jelentések szerint csak idén májusban több ezren szolgáltatták be az illegálisan tartott, főként dél-koreai filmeket és K-popot tartalmazó adathordozóikat. A koronavírus-világjárvány nyomán a határok hermetikus lezárása remek alkalmat teremtett az észak-koreai vezetés számára ahhoz, hogy a lehető legnagyobb mértékben visszaszorítsa az országba már beszivárgott külföldi médiát. A rendkívül szigorú büntetések elkerülése végett azonban az észak-koreai állampolgárok a hatóságokat lefizetve igyekeznek kijátszani a rendszert.

A levél kapcsán Kimnek az ifjúsági szervezet felépítését és működését érintő kérdésekben alkotott kritikáit is érdemes kiemelni. Az ország vezetője szerint az egyes szervezeti egységek rendszertelenül tartják gyűléseiket, ráadásul csak névleges megbízásokat adnak tagjaiknak. Neheztelését fejezte ki továbbá amiatt, hogy a SZHISZ azokat a fiatalokat, akik illegális és bűncselekményekben vesznek részt, azonnali hatállyal kizárja tagjai sorából, így kikerülnek az ellenőrzés alól. Ugyanez igaz azokra a fiatalkorúakra is, akik bizonyos okokból nem kérnek felvételt az ifjúsági szövetségbe. Annak érdekében, hogy minden fiatalra kiterjedjen a maximális ideológiai kontroll, az oktatás részét képezi a forradalmi emlékhelyek rendszeres látogatása. Kim Dzsongün amiatt is komoly aggodalmaknak adott hangot, hogy folyamatosan csökken az ifjúsági szövetség tagjainak száma. Azt persze nem említette, hogy mindez elsősorban a termékenységi ráta Észak-Koreában is jellemző csökkenéséből adódik. A demográfiai tendenciák ugyan Dél-Koreában sokkal kedvezőtlenebbek, azonban az utóbbi időben a félsziget északi részén is egyre több problémát okoznak. A szövetség munkája szempontjából a pártvezető azt javasolta, hogy a különösen vidékre jellemző irracionális szervezeti anomáliákat mielőbb számolják fel, és szervezzék át az alapegységeket. Ez valószínűleg főként összevonásokat jelent majd a jövőre nézve.

Ifjúsági csoport látogatása a Manszude Nagyemlékműnél Phenjanban
Forrás: A szerző felvétele

Nagyon tanulságos az észak-koreai állami televízió SZHISZ-kongresszusról készített tudósítása, amely részletesen beszámol annak a bizonyos csoportképnek az elkészítéséről. Miután a rendezvény több ezer résztvevője elfoglalta helyét a kifejezetten erre a célra felállított tribünön, az ország első számú vezetőjének hatalmas autója begurult a helyszínre. Ekkor mindenki egyszerre kezdte hangosan üdvözölni Kimet. A mosolygó politikus vidáman integetett vissza az őt éljenző tömegnek. A hivatalos állami narratíva külön kiemelte, hogy a részvevők számára bizonyára rendkívül emlékezetes pillanat volt ez, hiszen egészen közelről láthatták népük legtekintélyesebb alakját. A kongresszus alkalmával készített csoportképen azonban mind a résztvevők, mind a pártvezetők – így Kim Dzsongün is – hangyányivá törpültek. A képen csak a hatalmas festményeken látható személyek, Kim Ir Szen és Kim Dzsongil felismerhetők – pont azok, akik nevét éppen most törölték az ifjúsági szervezet hivatalos elnevezéséből. A fénykép nem máshol készült, mint a phenjani Kumszuszan Nap Palotája nevet viselő mauzóleum előtt, amelyet Észak-Korea egyik legszentebb helyeként tartanak számon, itt nyugszik ugyanis az ország két korábbi vezetőjének bebalzsamozott teste. Nem véletlen, hogy az épület előtt húzódó sugárúton még az autók is csak „lábujjhegyen”, mindössze 30 km/h sebességgel haladhatnak végig.

Regisztrálj és fizess elő, hogy hozzáférhess az általunk kínált összes tartalomhoz!

Kíváncsi vagy a kutatóink által írt legfrissebb anyagokra? Szeretnéd elsőként elolvasni az elemzéseket? Akkor regisztrálj most!

Szeretnél egy olyan platform előfizetője lenni, ahol minden tudást megtalálsz egy helyen? Ahol nem csak mélyelemzések, de exkluzív online rendezvények anyagaiba is bepillantást nyerhetsz? Akkor ne habozz, vásárold meg kedvezményes áron elérhető előfizetési csomagjaink egyikét!