A vajdasági magyar kisebbségi közösség

A vajdasági magyar kisebbségi közösség

Határon túli magyar perspektívák

2018.12  | Olvasási idő: 9 perc

1918 vége viharos időszakot jelentett a Balkánon élők számára, aminek végeredménye a délszláv állam megalakulása volt. Jugoszlávia egészen az 1990-es évekig jelentette az állami kereteket az ott élő magyar közösség számára. A délszláv háborúkat követően a vajdasági magyarság Szerbia etnikailag multinacionális lakosságának részévé vált. Az országban a legnagyobb kisebbségi etnikai csoportot a valamivel több, mint 250 ezres magyar közösség képezi, akiknek többsége a Vajdaság Autonóm Tartományban (AT) él. Az alábbi írásban felvázoljuk a vajdasági magyarság múltbeli és jelenlegi helyzetét, mind a politikai, mind az oktatási és társadalmi tényezőket figyelembe véve.

Vajdaság térképe
Forrás: Wikipedia

Jugoszlávia szétesése és a délszláv háborúk után a Szerbiában élő kisebbségek helyzete és politikai aktivitása is átalakult. A magyar kisebbségi közösséget illetően ekkor alakultak meg az első vajdasági magyar pártok, 1990-ben a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK), 1994-ben pedig a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), amelyet a kilencvenes évek végén és a kétezres évek során más politikai pártok megalapítása követett. Szerbiában jelenleg összesen hét kisebbségi magyar politikai párt működik, valamint a Magyar Mozgalom civil szervezet, amely 2015-ben alakult.

A Vajdaság Autonóm Tartomány kormánnyal és képviselőházzal rendelkezik, amelyek a szerbiai alkotmánnyal összhangban meghatározott hatáskörrel működnek. 2016 óta a tartományi hatalmi koalíciót a Szerb Haladó Párt, a Szerbiai Szocialista Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) szerbiai magyar kisebbségi politikai párt képezik. A képviselőház elnöke 2012 óta Pásztor István, vajdasági magyar politikus, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A VMSZ-nek a szerbiai intézményekben négy parlamenti képviselője és négy államtitkára van, valamint több tartományi tisztségviselője, és egy európai parlamenti képviselője, Deli Andor, aki a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség–Kereszténydemokrata Néppárt tagja.

A Báni palota, a Tartományi Kormány és Vajdaság AT Képviselőházának székhelye Újvidéken
Forrás: Pexels, szerző: vlada konus

Szerbiában több törvény is kitér az országban élő kisebbségek jogaira. Ezek közé tartozik a 2002-ben elfogadott nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről szóló törvény, valamint a 2009-es nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény. A nemzeti tanácsok állami költségvetésből támogatott szervezetek, mandátumuk négy évig tart, az adott nemzeti közösségnek pedig csak egy kiválasztott nemzeti tanácsa lehet, amely legalább 15, de legfeljebb 35 tagból áll (az adott közösség nagyságával arányosan). A nemzeti tanácsok bizonyos felhatalmazással rendelkeznek a nemzeti kultúra, az oktatás, a tájékoztatás és a nyelvhasználat kérdésében. Például a nemzeti tanács tesz javaslatot az iskoláskor előtti program általános alapjaira, továbbá a nemzeti kisebbség nyelvén történő általános és középfokú oktatási és nevelési programok azon tartalmaira, amelyek a nemzeti kisebbség sajátosságát fejezik ki (pl. a történelem, zenei nevelés és képzőművészet).

Szerbiában a legutóbbi kisebbségi nemzeti tanácsi választásokat 2018 novemberében tartották, amikor az országban élő 22 nemzeti kisebbség közül 18 választotta meg közvetlen módon saját kisebbségi önkormányzatát. A vajdasági magyar szavazók a Vajdasági Magyar Szövetség politikai párt által támogatott Magyar Összefogás lista és a Magyar Mozgalom civil szervezet Magyar Mozgalom – Zsoldos Ferenc elnevezésű listájára adhatták le voksukat. A 2014-ben megtartott választásokhoz hasonlóan a Magyar Összefogás nyerte el a szavazatok többségét, így a 35 tagú Magyar Nemzeti Tanácsban 30 képviselője lesz a következő négy évben, ötöt pedig a Magyar Mozgalom – Zsoldos Ferenc lista delegál majd.

Szerbia hivatalos nyelve a szerb, amit cirill írásmóddal használnak, viszont a latin írásmód is elterjedt, valamint az ország azon területein, ahol más nemzetiségek is élnek, a szerb nyelvvel egyidejűleg a nemzetiségek nyelvei és írásmódjai is hivatalosnak minősülnek. A szerb nyelvet a lakosság mintegy 88 százaléka használja anyanyelvként a magyart pedig majd 3,4 százalék. Vajdaságban hat hivatalos nyelv van: szerb, magyar, szlovák, horvát, román, és a ruszin. Ezeket a nyelveket az adott közösséghez tartozók használhatják a bíróságokon, a hivatalokban, valamint különböző iratok kikérésénél. Azon települések, ahol hivatalosan használatban van az adott kisebbségi nyelv, fenntarthatnak óvodát, illetve általános és középiskolai szintű oktatási intézményeket, amelyekben kisebbségi nyelven folyik az oktatás, viszont a diákoknak a szerb mint idegen nyelv tanítása is kötelező. Szerbiában magyar nyelvű felsőoktatás Vajdaságban néhány egyetem egyes karain, az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken, a szabadkai Óvó- és Edzőképző Szakfőiskolán, valamint a szabadkai székhelyű Közgazdasági Karon zajlik, a Belgrádi Egyetem Filológiai Karán pedig Hungarológiai Tanszék működik. A Vajdaság AT Képviselőházának 2015-ös rendelete alapján a tartományban működő felsőoktatási intézményeknek biztosítani kell a feltételeket a kisebbségi nyelven való felvételi folyamathoz, viszont a gyakorlatban ez nem mindig valósult meg. A Vajdasági Magyar Diákszövetség (VaMaDisz) 2015 decemberében pert indított az újvidéki Jogtudományi Kar ellen amiatt, hogy nem tartották be a tartományi rendeletet, és nem tették lehetővé a kisebbségi nyelveken való felvételizést. Az újvidéki Fellebbviteli Bíróság 2018 áprilisában hozta meg az ítéletet, amely arra kötelezte az Újvidéki Egyetem Jogi Karát, hogy a jövőben a nemzeti kisebbségek nyelvén, így magyar nyelven is szervezze meg a felvételi vizsgát.

Többnyelvű névtábla Újvidéken: szerb, magyar, szlovák és ruszin írásmód.
Forrás: Shutterstock

A környező régiókhoz hasonlóan Szerbiában is érezhető a magyar közösség számának csökkenése. A 2002-es népszámlálási adatok szerint valamivel több, mint 293 ezer magyar nemzetiségű élt Szerbiában, míg a 2011-es népszámláláskor a magyarok száma 250 ezer között alakult. Az észak-bácskai és észak-bánsági területeken, vagyis a Magyarországgal határos körzetekben találhatók az abszolút magyarlakta községek, ide tartoznak Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Topolya és Kishegyes. Relatív magyar többség él Szabadkán, Csókán és Óbecsén. Szabadka és Újvidék a magyar közösség kulturális és felsőoktatási központjai – habár ezeken a településeken a szerb közösség van többségben. Az adott községekben, ahol más nemzeti csoportok is élnek, többnyelvű településtáblák, utcanevek jellemzőek, gyakori azonban az is, hogy ezeket szándékosan megrongálják.

Idén november 25-én volt a Vajdaság Szerb Királysághoz csatolásának századik évfordulója. Szerbiában a kisebbségi jogok és az oktatás terén biztosítottak a szükséges feltételek, a többnemzetiségű és -vallású térség manapság azonban hasonló nehézségekkel küzd, mint a környező régiók, melyek közül kiemelten fontos tényező az elvándorlás és a népességcsökkentés. Hogy milyen tendenciák jellemzik majd az elkövetkező száz évet, csak találgatni lehet, viszont az elvándorláson és a gazdasági nehézségeken felülkerekedve, ma is léteznek olyan pozitív és előremutató példák – civil szervezetek, egyesületek, polgári kezdeményezések – mind a kultúra, mind a társadalmi összefogás területein, amelyek a közösség fennmaradását és összetartozását serkentik.

Regisztrálj és fizess elő, hogy hozzáférhess az általunk kínált összes tartalomhoz!

Kíváncsi vagy a kutatóink által írt legfrissebb anyagokra? Szeretnéd elsőként elolvasni az elemzéseket? Akkor regisztrálj most!

Szeretnél egy olyan platform előfizetője lenni, ahol minden tudást megtalálsz egy helyen? Ahol nem csak mélyelemzések, de exkluzív online rendezvények anyagaiba is bepillantást nyerhetsz? Akkor ne habozz, vásárold meg kedvezményes áron elérhető előfizetési csomagjaink egyikét!