Áttekintés a kelet-ázsiai regionalizmusról

Áttekintés a kelet-ázsiai regionalizmusról

2019.06  | Olvasási idő: 6 perc

Az ázsiai együttműködési és integrációs kezdeményezések jelentősége egyre nő, hiszen nemcsak a világ népességének 66%-nak életére lesznek hatással, hanem valószínűleg hamarosan globálisan is. Mivel az ázsiai regionalizmus nagyban különbözik a Nyugaton megszokottól, fontos hogy megismerjük azok sajátos jellemzőit.

Míg a lassuló globális növekedés, a nemzetközi politika és gazdasági helyzet bizonytalansága, valamint részben a globalizációellenesség miatt a közelmúltban a nyugati regionális integrációk akadályokba ütköztek, a regionális együttműködési szervezetek Ázsiában virágzanak, amelyet különösen az APEC, ASEAN, ASEAN+3 együttműködés fejlődése, valamint számos szabadkereskedelmi megállapodás is tükröz. Az intenzívebb országok közötti és személyes párbeszéd révén, a további integráció felé mutató trend is egyre nagyobb lendületet kap Ázsiában. A régiók közötti kereskedelem és befektetések mértéke stabilan emelkedik, az egyes gazdaságok közötti kölcsönös függőség és a regionális infrastrukturális projektek által előmozdított „összekapcsoltság” növekedésével párhuzamosan.

map_0605.jpg

Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) tagországai (sötétzöld színnel jelölve)
Forrás: Wikimedia Commons, szerző: Dmthoth, licence: public domain

A regionalizmus – sokkal integráltabb, intézményesítettebb és homogénebb tagállamokból álló – azon típusa, amely Nyugaton ismert több szempontból is különbözik a kelet-ázsiai példáktól. Habár a legtöbb kelet-ázsiai ország hagyományosan a bilateralizmust részesíti előnyben, a hidegháború vége óta egyre több érdek ösztönözte az országokat, hogy a régiót érintő politikai-gazdasági folyamatokra multilaterális lépésekkel válaszoljanak. Ehhez továbbá az is hozzájárult, hogy a régiót súlytó 1998-as pénzügyi válság során a legtöbb ország megtapasztalta milyen katasztrofális gazdasági következményekkel jár az együttműködés hiánya.

A regionalizáció Kelet-Ázsiában párhuzamosan fejlődött a gazdaságok gyors növekedésével és integrációjával, de történelmi és társadalmi szempontból igen eltérő volt az európai tapasztalatoktól. A régióban több politikai és gazdasági erőközpont is található, amelyeket a fokozatosan növekvő kölcsönös függőség mellett egyaránt motivál közös és eltérő gazdasági érdek. Ázsia etnikailag, kulturálisan és vallásilag is rendkívül sokszínű, melynek nemzeti gazdaságai mind különböző fejlődési szakaszban tartanak – ezek a különbségek a közös történelem eltérő értelmezései és a politika által gyakran kerülnek előtérbe. Ami a regionalizációt illeti, a leginkább aggodalomra okot adó kérdés a régió biztonsági egyensúlya. A térséget terhelő történelmi és területi viták miatt az együttműködés elsősorban a nem-hagyományos biztonsági kérdésekre fókuszál.

shutterstock_1287772297.jpg

A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) tíz tagországa
Forrás: Shutterstock

Az ázsiai regionális együttműködések többnyire gazdasági kapcsolatok eredményei, mintsem a politikai tervezésé, ezért kevésbé intézményesültek és gazdaságilag integráltak. Ezt a regionális együttműködési megközelítést gyakran a „puha integráció” (vagy „puha regionalizmus”) fogalmával írják le, amely alapvetően különbözik például az Európai Unió politikailag vezérelt „kemény integrációjától.” Ellentétben az európai integráció és intézményesülés folyamatával, a kelet-ázsiai integráció az 1980-as évek közepétől kezdett fejlődni és ért el magas szintű kereskedelmi integrációt, valamint árfolyam-stabilitást – mindezt nagyon kevés regionális intézménnyel. A térség államai alapvetően vonakodnak az EU-hoz hasonló integrációs stratégiák alkalmazásától és csak akkor választják az együttműködés lehetőségét, amikor az érdekeik úgy kívánják. Ez a megközelítés a laza és pragmatikus integráció elvét részesíti előnyben, így igyekszik elkerülni az olyan jogilag kötelező érvényű döntéseket, amelyek a kulcsfontosságú politikai lépéseket hátráltathatnak. A kelet-ázsiai gazdaságok, továbbá, főként a piacok révén kapcsolódnak, ezért a kooperáció elsősorban a piacok jobb működését célozza és konkrét célkitűzések elérésére és kezdeményezésekre koncentrál. Ezt a típusú integrációs megközelítést jól példázza az ASEAN, amely a felmerülő vitákat a „nemzeti ügyekbe való be nem avatkozás” elve alapján rendezi, a közös ügyekről pedig minden esetben konszenzus alapján dönt. Épp ezért többször érte kritika a szervezetet, hiszen bizonyos problémákra, mint például a tagországok területén zajló emberi jogok megsértése vagy a Dél-kínai-tenger vitája nem tudott érdemi választ adni.

opening pic_0605.jpg

A 13. Kelet-Ázsiai Csúcstalálkozó
Forrás: kremlin.ru, licenc: CC BY 4.0

Emellett, a nyugati együttműködések általában olyan keretrendszereket támogatnak, amelyek valamely szempontból homogének. Kelet-Ázsiában ezzel szemben a különböző politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális különbségek ellenére a regionális együttműködések sikeresen mozdítják elő a közös célok elérést. Habár ezek a szervezetek is példaként tekintettek az EU-ra, többnyire próbálnak kreatívan új megoldásokat találni az ilyen különbségek lépésről-lépésre történő áthidalására, a „nemzeti ügyekbe való be nem avatkozás” elvét követve; valamint olyan területekre koncentrálni, amelyek minden érintett fél számára fontosak. Az elmúlt 50 év rendkívüli gazdasági fejlődése mellett, az ASEAN a szegénység csökkentésében és a civilizációk közötti konfliktusok enyhítésében elért eredményei jól példázzák mindezt.

A kelet-ázsiai intézményeknek számos olyan problémát kell megoldaniuk a jövőben, amelyeket a piacok nem tudnak megfelelően kezelni. Ugyanakkor a régió globális gazdasághoz való hozzájárulása gyorsabban növekszik, mint bármely más régióé, így az ázsiai regionalizmus fejlődése nemcsak a világ népességének 66%-nak életére lesz hatással, hanem valószínűleg hamarosan globálisan is.

Regisztrálj és fizess elő, hogy hozzáférhess az általunk kínált összes tartalomhoz!

Kíváncsi vagy a kutatóink által írt legfrissebb anyagokra? Szeretnéd elsőként elolvasni az elemzéseket? Akkor regisztrálj most!

Szeretnél egy olyan platform előfizetője lenni, ahol minden tudást megtalálsz egy helyen? Ahol nem csak mélyelemzések, de exkluzív online rendezvények anyagaiba is bepillantást nyerhetsz? Akkor ne habozz, vásárold meg kedvezményes áron elérhető előfizetési csomagjaink egyikét!