Európa á la Salvini:

Európa á la Salvini:

A „kapitány” furcsa stratégiája az EU átformálására

2019.02  | Olvasási idő: 7 perc

Salvini tökéletesen tisztában van azzal, mennyire kétkulcsos politikát folytat, és feltételezhetően mindössze annyi a célja, hogy ne kelljen konkrét, európai szintű megoldást találnia a bevándorlás jelentette problémára, ezáltal pedig Olaszországban folyamatosan életben tudja tartani a kérdés körüli felhajtást, illetve a soron következő európai parlamenti választások előtt meg tudja erősíteni pártja támogatását. Amennyiben a „kérdést” megoldanák, a Liga könnyen az egyik legfőbb erejét jelentő ügy nélkül találhatná magát. Az európai intézményekkel való további dacolás viszont egy mindkét fél számára vesztes játékba torkollhat.

Azzal, hogy az EU migrációs ügyekért felelős biztosának, Dimitrisz Avramopoulosznak átadta az Olaszország által a tagállamok között elosztani kívánt 670 személy nevét tartalmazó listát, a belügyminiszteri tisztet betöltő Matteo Salvini egyúttal ultimátumot is küldött az Európai Unió számára: „Ha a szavaktól a tettek irányába mozdulunk el, az EU megmenekül, ám ha a szavak csupán szavak maradnak, az EU-nak vége.” Ahhoz, hogy tisztázzuk, pontosan milyen „tetteket” követel ilyen vehemensen az olasz politika új embere az Uniótól muszáj eggyel visszább lépnünk.

Az EU-biztos arról szóló döntését, hogy január 14-én megbeszélést tart az olasz kormány fejével, illetve Salvinivel a migránsokról szóló legutóbbi kötélhúzást követően jelentették be. Ennek során az olasz belügyér megtiltotta, hogy a három hétig két német civil szervezet hajóinak fedélzetén tartózkodó negyvenkilenc tengerből kimentett ember partra szállhasson, arra hivatkozva, hogy az olasz kikötőket lezárták. Eközben viszont az olasz miniszterelnök, Guiseppe Conte arról biztosította az EU-t: amennyiben Salvini nem hagy fel a nyilatkozataival, ő maga kész lesz a kimentett embereket repülővel Olaszországba szállítani. Végül a migránsok megkapták az engedélyt, hogy partra szálljanak Olaszországban, a félsziget hatóságai pedig beleegyeztek, hogy közülük tizenötöt befogadnak annak a 249 másik személynek az egy részével együtt, akiket a máltai hatóságok a korábbi napokban mentettek ki. A maradék személyeket nyolc EU-tagállamba fogják majd áthelyezni.

Fentebb már utaltunk Avramopoulosz azon döntésére, hogy tető alá kívánt hozni egy találkozót a Liga vezetőjével, illetve Guiseppe Contéval, és ennek során fel kívánta mérni, az olaszoknak milyen kívánságaik és várakozásaik vannak a migránsáramlat kezelésével kapcsolatban. Meglepő módon az EU-biztost Salvini széles mosollyal fogadta Rómában, végül pedig a megbeszélést az összes fél a konstruktív jelzővel illette. „Mindkettőnk prioritásai azonosak – írta a biztos a Twitterén –, meg akarjuk védeni a határokat, együtt akarunk működni a harmadik országokkal az illegális migráció megállítása érdekében, és növelni akarjuk a hazatérések számát, miközben egy szolidaritási mechanizmust is szeretnénk bevezetni. Közösen dolgozunk azon, hogy európai megoldásokat találjunk a migráció jobb kezelése érdekében. Európa Olaszországgal van, és vele együtt akar szembenézni ezzel a kihívással.”

29822126567_8a9b92c021_o_M.jpg

A menekülteket kimentő német Sea Watch
Forrás: Flickr, szerző: Sinn Féin, licenc: CC BY 2.0

Miközben első pillantásra úgy tűnhet, a Sea Watch-epizóddal Salvini engedett a migrációval kapcsolatban vallott keményvonalas álláspontjából, az Avramopoulosszal való találkozó azt is megmutatta, európai szinten is megfigyelhető valamiféle elmozdulás egy tényleges, a migrációs kérdés kezelésének „közös felelősségvállalás” révén történő kezelése irányába, ahogy azzal kapcsolatban európai szinten már 2018. június 28-án született is egy megállapodás. Ha egy pillanatig figyelmen kívül hagyjuk Salvini látványos követeléseit, illetve a 670 nevet tartalmazó listáját – amelyen egyébként olyan Líbiából és Nigerből érkezett emberek nevei is szerepeltek, akikkel kapcsolatban Olaszország korábban vállalta, önként helyezi át őket a saját határain belül –, akkor láthatjuk, a belügyminiszter és a miniszterelnök újfent kimondta, szükségesnek látják, hogy minél előbb megbízható mechanizmus szülessen a migránsok európai országokon belül történő áthelyezésére.

Az olasz kormány a júniusi csúcson már megfogalmazta, az áthelyezési mechanizmus az összes tagállam részvétele mellett zajlana, és az Európai Bizottság koordinációja mellett automatikusan kellene működnie. Túl ezen Salvini amellett is kardoskodott, hogy ennek az áthelyezési mechanizmusnak nemcsak a menedékkérőkre, hanem az összes migránsra ki kellene terjednie. A fenti nyilatkozatoktól függetlenül az olasz kormány másik sarkalatos kérése a megbeszélések során az volt, hogy reformálják meg a dublini rendeletet, illetőleg azokat a szabályozásokat, amelyek értelében egy ország akkor is felelős a menedékkérelmekért, ha azok benyújtóit a felségvizein kívül mentették ki. A Földközi-tenger közepén elfoglalt speciális helyzetének következtében Olaszország számára az ország partjainál Európát elérő migráció mindig is gondot jelentett, így aztán a dublini rendelet a múltban is prioritásnak számított az olasz kormány számra. Róma ezzel kapcsolatos álláspontja minden vitán felül áll. Ugyanakkor felmerül a kérdés: vajon hogyan lehet megmagyarázni azt, hogy a Liga, illetve az Öt Csillag Mozgalom képviselői Brüsszelben a dublini rendelet felülvizsgálatát megakadályozó erők között foglaltak helyet?

2017 novemberében, néhány hónappal azt megelőzően, hogy az új sárga-zöld koalíció létrejött, az Európai Parlament már elfogadott egy olyan javaslatot, amely módosított volna az „első menedék országa”-elven, mégpedig oly módon, hogy nagyobb migrációs áramlat esetén automatikus kvótarendszert vezetett volna be, és ezzel minden EU-tagállamot kötelezett volna arra, hogy vegye ki a részét a migrációs válság kezeléséből. Az Öt Csillag Mozgalom delegáltjai azonban a reform ellen szavaztak, miközben a Liga képviselői nemcsak a szavazáson, de a beterjesztést megelőző huszonkét bizottsági ülésen sem vettek részt. Annak ellenére, hogy tagjai aktív szerepet játszottak a megszövegezésében, az Öt Csillag Mozgalom leginkább azért szavazott a reform ellen, mert az új rendelet annyi szűrőt rendelt volna az egyes ügyekhez, hogy az végül nem segített volna a valós probléma megoldásában. Míg ennek a pártnak a Strasbourgban képviselt álláspontját ki-ki elfogadhatja vagy elutasíthatja, azt már annál nehezebb megmagyarázni, a Liga képviselői miért maradtak távol akkor, amikor éppen a Salvini pártja számára központi kérdést jelentő kérdéssel kapcsolatos reformokról történt szavazás.

Ezzel azonban még koránt sincs vége a Salvini elképzeléseiben érzékelhető következetlenségeknek. A január 14-i megbeszélésen Avramopoulosz legnagyobb megdöbbenésére ugyanis az EU negyedik legnagyobb gazdaságának belügyminisztere – aki elmésen azt is megjegyezte, Olaszország végső soron azért nem egy Luxembourg – újra javaslatot tett a dublini rendelet reformjának megszavazására. Naivitás lenne azt gondolni, hogy egy Salvini szintű tapasztalt politikus szerencsétlen módon döntött néhány hónappal az EP-választást megelőzően a bonyolult kérdés reformjának erőltetése mellett. Sokkal valószínűbb, hogy Salvini lépése egy alaposan átgondolt stratégia részét jelenti – vagy pedig mindössze a Liga támogatóival kötött megállapodásának az európai intézményekben való leképeződése. A magyarázat valószínűleg még kézenfekvőbb, ha megfigyeljük, milyen szövetségeket kíván kötni Salvini az európai választások előtt.

shutterstock_1254417634_m.jpg

A Liga támogatói EU-ellenes jelszavakat tartalmazó transzparensek alatt Rómában
Forrás: Shutterstock, szerző: Guiseppe Barletta

Az elmúlt hónapok során az olasz politikus fáradhatatlanul építgette elitellenes, EU-szkeptikus és szuverenista szövetségét. Ez a várakozások szerint meghatározó szerephez fog majd jutni a következő EP-ben. Legutóbbi, Lengyelországban tett látogatása során találkozott a kormányzó párt vezetőjével, Jarosław Kaczyńskivel is, ám ez mindössze az Európát keresztül-kasul bejáró szövetségépítő turnéjának legutóbbi állomása volt. Kaczyński mellett Salvininek ugyanis sikerült Marine Le Pen támogatását is megszereznie, és az olasz politikus barátságos megbeszélést folytatott a magyar miniszterelnökkel, Orbán Viktorral is. Emellett azonban Németország legnagyobb migrációellenes pártja, az Alternative für Desutschland, illetve a jobboldali spanyol Vox felé is kacsingat.

A koalícióépítésben eddig Salvini nagy jártasságot mutatott azon igyekezve, hogy a különböző hagyományokból kinőtt pártokat egyetlen nagy migrációellenes erővé kovácsolja össze. A Liga, illetve a hozzá hasonló pártok számára a migráció kérdésének napirenden tartása igencsak kifizetődő dolog. Ehhez elegendő csupán arra felhívnunk a figyelmet, hogy Salvini erőteljes migrációellenes retorikája tavaly március óta 17,4%-ról 31%-ra növelte pártja közvéleménykutatásokon mért támogatottságát. Ha ma tartanák a választásokat, a – Facebookon, Twitteren, illetve Instagramon egyébként lenyűgöző aktivitást mutató és ezzel a „Selfini” becenevet is kiérdemlő – belügyminiszteré lenne az EP legtöbb mandátummal rendelkező pártja, s ezzel még Merkel CDU-ját is megelőzné. A bíztató eredmények ellenére pont a bevándorlás lehet a Salvini által vezetett nagy, nemezetek felett átívelő koalíció Achilles-sarka.

Mindenesetre adódik a kérdés: Mégis hogyan képzeli a szavazóit a migránsok „invázióján” alapuló fenyegetettségről szóló percepciót kihasználva maga mögött felsorakoztató és az újraelosztási rendszerben való részvételt elutasító országokat folyamatosan vádakkal illető Liga, hogy működőképes szövetséget hoz tető alá a migrációs kérdés kezelésével kapcsolatban az övétől homlokegyeneset eltérő véleményen lévő erőkkel? Hogyan tudja az olasz vezető az országának a menedékkérők – illetve a „közönséges” migránsok – igazságos áthelyezéséhez fűződő érdekeit megvédeni azokkal az országokkal szemben, amelyek a kvótarendszerrel, valamint más közös javaslatokkal is mereven szembehelyezkednek?

Valójában azonban nem csupán a migrációhoz való viszonyulás jelenti a szövetségen belüli egyetlen ellentmondást. Elég csupán Salvini Putyinnal kapcsolatos, a keleti blokkba egykor belekényszerített államok között nem kevés kényelmetlenséget okozó csodálatára gondolni – vagy éppenséggel arra, a Liga állítólagos szövetségesei hogyan rebbentek szét, amikor az olasz kormány óvást emelt az Európai Bizottság költségvetési terveivel szemben. Ha egyszerűen szeretnénk megfogalmazni, Salvini keze meg van kötve, és ez a magyarázata annak is, hogy a Liga miért maradt távol a dublini rendelet javasolt reformja során, és miért ilyen ellentmondásos a hozzáállása a menekültek áthelyezésével kapcsolatos európai politika támogatását illetően.

shutterstock_370679537_m.jpg

Matteo Salvini és Marine Le Pen
Forrás: Shutterstock

Salvini tökéletesen tisztában van azzal, mennyire kétkulcsos politikát folytat, és feltételezhetően mindössze annyi a célja, hogy ne kelljen konkrét, európai szintű megoldást találnia a bevándorlás jelentette problémára, ezáltal pedig Olaszországban folyamatosan életben tudja tartani a kérdés körüli felhajtást, illetve a soron következő európai parlamenti választások előtt meg tudja erősíteni pártja támogatását. Amennyiben a „kérdést” megoldanák, a Liga könnyen az egyik legfőbb erejét jelentő ügy nélkül találhatná magát. Az európai intézményekkel való további dacolás viszont egy mindkét fél számára vesztes játékba torkollhat. Sokan tartanak attól, a hazardírozó politika, a dilettantizmus és a bigottság kockázatos lehet Olaszország számára. A költségvetési tervezet körüli dráma is megmutatta, ha pénzről van szó, nincs többé hely a jelszavak és a szövetségek számára. Abban a világban, ahol a gazdaság elsőbbséget élvez a politikával szemben, az egyes nemzetállamok pedig nem is gondolhatnak a migrációhoz hasonló globális problémák egyedül történő kezelésére az erőt csakis az egység jelentheti. A nemzeti érdekek megvédéshez arra lenne szükség, hogy mindenki leüljön az asztalhoz, végigolvassa a dokumentumokat, harcoljon azok megváltoztatásáért, megpróbálja lebontani a vámkorlátozásokat, és tárgyaljon az EU költségvetéséről. Olaszországnak a mostaninál nagyobb együttműködési készségre lenne szüksége, eközben azonban reménytelenül rohan a teljes elszigetelődés irányába. Az Oroszország és Kína támasztotta agresszív verseny, illetve az Egyesült Államok megbízhatatlan kormányzata megmutatták, a szuverenitás csupán üres szó, az asztalcsapkodásnak pedig nem sok értelme van.

Regisztrálj és fizess elő, hogy hozzáférhess az általunk kínált összes tartalomhoz!

Kíváncsi vagy a kutatóink által írt legfrissebb anyagokra? Szeretnéd elsőként elolvasni az elemzéseket? Akkor regisztrálj most!

Szeretnél egy olyan platform előfizetője lenni, ahol minden tudást megtalálsz egy helyen? Ahol nem csak mélyelemzések, de exkluzív online rendezvények anyagaiba is bepillantást nyerhetsz? Akkor ne habozz, vásárold meg kedvezményes áron elérhető előfizetési csomagjaink egyikét!