Ki az úr a háznál?

Ki az úr a háznál?

És ki az az Aszó Taró?

2018.07  | Olvasási idő: 8 perc

zóbeszédek, vita, döbbenet: ezek lengik körül Aszó Taró pénzügyminisztert és miniszterelnök-helyettest, amióta csak belépett a politika világába. Ugyan 2018-ban ő is belekeveredett az Abe Sinzó miniszterelnököt érintő korrupciós botrányba, azonban Aszó az ellenzék és a közvélemény heves tiltakozását ignorálva mégsem mond le posztjáról. Sőt mi több, maga a miniszterelnök is úgy nyilatkozott, hogy nem tartja szükségesnek a lemondását. De vajon mi biztosítja a pénzügyminiszter érinthetetlenségét?

A japán médiát több mint egy éve uraló Moritomo Gakuen-botrány végül Aszó Tarót is elérte. A piszkos ingatlanügylet során egy nacionalista iskola igazgatója (Kagoike Jaszunori) egy meglehetősen nagyvonalú engedményt kapott iskolája számára egy telekre, az ajánlatot pedig a miniszterelnök, Abe Sinzó feleségéhez, Abe Akiéhez lehet visszavezetni. Az erre vonatkozó bizonyíték azonban a pénzügyminisztérium jelentése szerint a releváns dokumentumokból „kitörlődött”. És hogy ki által? Nos, érdekes módon éppen maga a pénzügyminisztérium volt felelős a vonatkozó dokumentumok megváltoztatásáért. Az ellenzéki pártok természetesen azonnal felszólították a pénzügyminisztert, Aszót, hogy vállalja a felelősséget, és mondjon le a miniszteri posztjáról – ő azonban nem tett így. Nyilatkozataiban maga Abe is többször elmondta, nem kívánja Aszó lemondását, mert szüksége van rá ahhoz, hogy újra rendet teremtsen a minisztériumban. Egy Abéék tisztára mosását célzó utolsó kísérletként Aszó bejelentette, egy évi fizetését visszaadja, húsz másik pénzügyminisztériumi bürokratát pedig fizetésmegvonással és szóbeli megrovással fog büntetni.

Aszó Taró a 2009-es Világgazdasági Fórumon
Forrás: Flickr, szerző: World Economic Forum, licensz: CC BY-NC-SA 2.0

Ismerve Aszó hátterét, ez a gesztus kizárólag szimbolikusnak tekinthető, ugyanis ő számít a legtehetősebb kabinettagnak. Nemcsak rendkívüli családi háttérrel rendelkezik – a nagyapja a legendás háború utáni miniszterelnök, Josida Sigeru volt –, de az apja az Aso Cement Társaság és az Aso Bányászati Társaság tulajdonosa, a családi tulajdon pedig stabil és igen jelentős bevételt biztosít Aszó számára. Társadalmi státusza tovább emelkedett, amikor a húga beházasodott a császári családba, és ezáltal Mikasza Tomohito néven hercegnővé, egyúttal pedig Akihito császár sógórnőjévé vált. A fenti körülményeket figyelembe véve egy évi fizetésének visszafizetése nem lehet különösebben megterhelő veszteség a pénzügyminiszter számára. De hogyan keveredett Aszó ebbe az ügybe?

kb_1.jpg

Aszó Taró és Abe Sinzó
Forrás: kantei.go.jp, szerző: 内閣官房内閣広報室, licenc: Government of Japan Standard Terms of Use (Version 2.0)

Aszó politikai karrierje azután kezdődött, hogy néhány Sierra Leonében töltött év után csatlakozott az apja már említett cégéhez, az Aso Csoport elnevezésű óriás konglomerátumhoz tartozó Aso Bányászati Társasághoz, majd a japán lövészcsapat tagjaként indult az 1976-os nyári olimpiai játékokon. A politikus dinasztiák férfi tagjai a japán szokások értelmében előbb vagy utóbb elkerülhetetlenül belépnek a politika világába. Aszó Taró személye egyébként a korábban már említett rokoni kapcsolatokon túl is számtalan érdekes vonással rendelkezik. Felmenői jelentős szerepet játszottak Japán modernizációs forradalmában, a Meidzsi-restaurációban, ugyanakkor családja egy vallási kisebbség, a helyi római katolikus közösség része. Ez utóbbi nem feltétlenül előnyös, ha számba vesszük, hogy vallási alapon mekkora potenciális szavazóbázisra számíthat, mivel a katolikusok Japán teljes lakosságának mindössze 0,5% -át teszik ki. Többek között valószínűleg ezzel is magyarázható, hogy Aszó ritkán nyilatkozik meg a hitével kapcsolatban, és nem gyakori az sem, hogy a japán „istenekhez”, a sintó kamikhoz imádkozna. Politikai identitását illetően közel sem olyan konformista, mint gondolnánk. Karrierje 2003-ban indult be igazán, amikor Koizumi Dzsunicsiró miniszterelnök alatt belügyminiszterré vált. Már ebben az időben is elsősorban tapintatlan megszólalásai miatt vált hírhedtté. 2001-ben például úgy nyilatkozott, hogy olyan Japánt szeretne felépíteni, ahol még a „gazdag zsidók” is szívesen élnének. Egy másik alkalommal az oktatással kapcsolatos kezdeményezések kapcsán dicsérő megjegyzéseket tett a tajvani japán gyarmati uralomról. Mivel a japán megszállás alapja az úgynevezett „japánizáló” törekvés volt, ez a megjegyzés a megszállás áldozatául eső országokban jelentős felháborodást váltott ki. Ám Aszó még ennél is tovább ment. Sokszor hangot ad jobboldali érzelmeinek, például 2006-ban azt hangoztatta, hogy a császárnak meg kellene látogatnia a Jaszukuni-szentélyt, pedig az köztudottan a háborús japán imperializmust dicsőíti, és a császár pontosan emiatt trónra kerülése óta nem hajlandó odalátogatni.

Ez az utóbbi eset több mint egy apró kis botlás. Az ehhez hasonló megnyilvánulások gyökere ugyanis a nacionalizmus Koizumi miniszterelnöksége alatti megerősödésére vezethető vissza – ő egyébként a szentély látogatásának és egyúttal az ott eltemetett háborús bűnösök előtti tisztelettétel legnagyobb támogatójának számított. Koizumi ultrakonzervatív nézeteivel számos keményvonalas politikust maga köré vonzott a Liberális Demokrata Pártból (LDP). Ezek egyike volt a jelenlegi miniszterelnök, Abe Sinzó is, aki Koizumi alatt a kabinetfőtitkár-helyettesi pozíciót töltötte be. Koizumi, Abe és Aszó tehát nagyon hasonló elképzeléseket képviselnek – ugyanazt az ideológiát, amelyet a hírhedt, a Japán második világháborús szerepével kapcsolatban igencsak sarkos véleményt valló Nippon Kaigi néven ismert lobbicsoport is népszerűsít: ennek része a nankingi mészárlás, a koreai kényszerített prostitúció, illetve számos más, a birodalmi japán hadsereg által elkövetett közismert atrocitás megtörténtének tagadása. Ezekkel az elképzelésekkel magyarázható Aszó sok korábbi ízléstelen megnyilvánulása is. Közülük a legemlékezetesebbnek talán az az alkotmánymódosítással kapcsolatos megjegyzése számít, miszerint a legegyszerűbb az lenne, ha a nácik megoldását követve titokban, észrevétlenül módosítanának az alaptörvény szövegén, hogy így kerüljék el a közvélemény ellenállását. Egy másik alkalommal közvetlenül Adolf Hitlert dicsérte, mondván, hogy ugyan borzasztó dolgokat követett el, de az indítékai helyesek voltak.

Megjegyzései nemcsak a japán médiában, de időnként a nemzetközi közösségben is erős indulatokat váltanak ki. Annak ellenére azonban, hogy a japán közvélemény toleranciaszintje igencsak alacsony a politikai ballépésekkel szemben, Aszót soha egyetlen pozíciójából sem tudták ezek miatt eltávolítani. Magas társadalmi státusza és az LDP köreibe való beágyazottsága nem az egyetlen tényező, amely megmentette őt a lemondástól. 2008-ban, rövid miniszterelnöksége alatt elegendő tapasztalatot szerzett a formálódó globális pénzügyi válság kezelésében, hogy később Abe második miniszterelnöki kabinetjében pénzügyminiszterré válhasson. Az Abe előtti korszak jellemzője a több mint húsz évig tartó, forgóajtó-szerűen működő miniszterelnökség volt, a legtöbb államfő ugyanis képtelen volt megtartani a posztját tizenkét hónapnál tovább. Ez Aszóra ugyanígy igaz volt, viszont a többi exminiszterelnökkel szemben ő bukása után is képes volt megőrizni és tovább erősíteni pozícióját a párton belül, és ennek köszönhetően ma már a politikai alakulat második legnagyobb frakciójának vezetőjévé vált. Valószínűsíthető, hogy az LDP Aszó ciklusát követő történelmi választási veresége után Abe és Aszó a történelemre, a nemzeti identitásra és a gazdaságpolitikára vonatkozó nézeteik hasonlósága miatt szövetkezett. Ahogy egykor Aszó, úgy Abe is leginkább a lassuló japán gazdaság fellendítésére összpontosít politikájával, és ebben Aszó pénzügyminiszterként kulcsszerepet játszik. Nagyrészt kettejük szövetségének köszönhető, hogy Abének ilyen sokáig sikerült hatalmon maradnia, és ezzel a háború utáni időszak leghosszabb ideig kormányzó miniszterelnökévé válnia. Egyébként Abe kormányának a legfőbb bázisát Aszó frakciója jelenti, mivel az a párt második legnagyobb csoportosulásaként erős többséget biztosít Abénak az LDP-n belül. Ezek a tényezők bizonyára azt a kérdést is segítenek megválaszolni, hogy Aszót az általa tett botrányos megjegyzések miatt felháborodott ellenzék, illetve a közvélemény tiltakozása ellenére miért nem mondatták le (ilyen botrányos megjegyzésnek számítanak többek között a kisebbségi helyzetben levő burakuminok ellen tett megkülönböztető és szegregációt propagáló megnyilvánulásai). Pedig akkor még nem is beszéltünk a pénzügyminisztérium Moritomo Gakuen-botrányban vállalt szerepe miatti közfelháborodásról. Nyilvánvaló azonban, hogy kivételes retorikai készségei, humorérzéke, a popkulturális elemek (például az anime, illetve a manga) iránti szeretete, valamint angol nyelvtudása segítenek abban, hogy tényező maradhasson a politikában.

Abe_Government_20170803.jpg

A jelenlegi Abe-kormány: Aszó jobbról a második helyen, Abe Sinzó és Noda Szeikó között található
Forrás: kantei.go.jp, szerző: 首相官邸, licenc: Government of Japan Standard Terms of Use (Version 2.0)

Az utóbbi időben sok elmélet született arról, hogy a pénzügyminisztérium vajon miért döntött úgy, nyilvánosan beismeri az Abe Akie érintettségét bizonyító Moritomo-dokumentumok meghamisításának tényét. Elképzelhető, hogy az egész azért alakult így, mert Aszó ezzel a manőverrel akarta Abét hátbatámadni, hogy az LDP szeptemberi elnökválasztásán már előnnyel indulva újra miniszterelnök lehessen. Az azonban, ahogy Aszó munkatársai fizetésének csökkentésével, illetve a saját fizetése visszautalásával a felelősség kérdését kezelte ebben az ügyben arra mutat, hogy Aszó inkább az Abéval szemben kialakuló elégedetlenséget próbálta csökkenteni.

Aszó pragmatizmusa jó alapot jelentett a párton belüli helyzetének megszilárdulásához és előrelépéséhez, ám a legnagyobb megmérettetés még hátra van. Szeptemberben, az LDP elnökválasztásán meglátjuk, hogy ki is az úr a háznál, és hogyan sikerült Aszó Tarónak (újra)pozícionálnia magát.

Regisztrálj és fizess elő, hogy hozzáférhess az általunk kínált összes tartalomhoz!

Kíváncsi vagy a kutatóink által írt legfrissebb anyagokra? Szeretnéd elsőként elolvasni az elemzéseket? Akkor regisztrálj most!

Szeretnél egy olyan platform előfizetője lenni, ahol minden tudást megtalálsz egy helyen? Ahol nem csak mélyelemzések, de exkluzív online rendezvények anyagaiba is bepillantást nyerhetsz? Akkor ne habozz, vásárold meg kedvezményes áron elérhető előfizetési csomagjaink egyikét!