Salvini szövetsége

Salvini szövetsége

Nemcsak Olaszországot, de Európát is megváltoztatnák

2019.05  | Olvasási idő: 9 perc

Több mint egy évvel az olasz parlamenti választások után és röviddel az európai parlamenti választások előtt számos eseménynek lehetünk szemtanúi Olaszországban bel- és külpolitikai fronton egyaránt. Április elején a Líbiában kiújuló harcok következtében az olasz vezetés aggodalmát fejezte ki egy újabb migrációs hullám kialakulásának lehetősége okán, ezzel egy időben pedig Matteo Salvini belügyminiszter már megkezdte a felkészülést az európai választásokra. Az elmúlt időszakban az olasz kormánykoalíció próbálta fenntartani a stabilitás látszatát, azonban figyelembe véve a felek közötti véleménykülönbségekből adódó feszültségeket, a sárga-zöld koalíció valódi szilárdsága mégsem egyértelmű. Cikkünk az aktuális olasz belpolitikai folyamatokat vizsgálja, összefüggésben a májusi európai parlamenti választásokkal.

20190514blog_kep01m.jpg

Forrás: Flickr, szerző: European Union 2017 – European Parliament, licenc: CC BY-NC-ND 4.0

 

2018. március 4-én az állampolgárok egy eddig teljesen új formációnak, a sárga-zöld koalíciónak szavaztak bizalmat Olaszországban. Ennek tagjai, az Öt Csillag Mozgalom (Movimento Cinque Stelle, M5S), illetve a Liga (Lega) – magukat a változás kormányaként definiálva – többek között olyan kérdésekben ígértek fordulatot, mint a migráció hatékonyabb kezelése és az állampolgárok biztonságának garantálása, a nyugdíj- és az adóreform, a szociális és jóléti intézkedések, illetve munkahelyteremtés. A Lega a migráció hatékonyabb és pragmatikusabb módon történő kezelésén keresztül egyfajta részleges népszerűséget már tudott garantálni magának az elmúlt hónapokban (legalábbis azon szavazók körében, akik a bevándorlás szigorúbb kezelését várták), az Öt Csillag Mozgalom azonban ez idáig nem büszkélkedhet jelentős eredményekkel. Az ő sikerüket nagymértékben befolyásolja majd, hogy a gyakorlatba csak hosszabb időtávon átültethető, tulajdonképpen szociális-jóléti reformprogramként leírható alapjövedelem (vagy ahogyan arra az olasz média és a kormány annak olasz nevén utal, a reddito di cittadinanza) a valóságban mennyire lesz fenntartható és működőképes, mennyire fogja beváltani a hozzá fűzött reményeket, illetve elnyerni a szavazópolgárok elégedettségét. A kormány egy „gazdasági manővert” szeretne végrehajtani (vagyis az ország jelentős gazdasági problémahalmazának célzott intézkedéseken és reformokon keresztül történő megoldását), ez azonban korántsem bizonyul egyszerű feladatnak.

A pártok népszerűségének alakulását vizsgáló április elejei statisztikák szerint a sárga-zöld koalíció támogatottsága 54% alatt volt Olaszországban, vagyis a korábbi 60%-hoz képest csökkent. A piac- és közvélemény-kutatással foglalkozó olasz Swg szerint Salvini és a Lega népszerűsége 31,8%-on állt, azt követte a második helyen 22,1%-kal a Demokrata Párt (Partito Democratico, PD), míg az Öt Csillag Mozgalom a harmadik helyen szerepelt 20%-kal. Sorban ez utóbbi után következett 8,9%-kal a Hajrá Olaszország! (Forza Italia, FI), majd pedig az Olasz Testvérek (Fratelli d’Italia, FdI) 4,9%-kal. Egy másik felmérés szerint az alábbi módon alakult az egyes pártok népszerűsége: a Legáé 31,9% volt, az Öt Csillag Mozgalomé 21,4%, a Demokrata Párté 20%, míg a Hajrá Olaszország! és a Fratelli d’Italia támogatottsága 12,3%-on, illetve 4,7%-on állt. Április végén hét különböző közvélemény-kutatás eredményeit figyelembe véve az egyes pártok támogatottsága az alábbiak szerint alakultLega (31,1%), Öt Csillag Mozgalom (22,5%), Demokrata Párt (21,3%), Hajrá Olaszország! (9,5%), Olasz Testvérek (5,2%).

A pártok népszerűségének jövőbeli alakulása és a koalíció stabilitása számos kérdéstől függ, az azonban biztos, hogy Matteo Salvini nem kizárólag Olaszországot szeretné gyökeresen megváltoztatni, hanem egyszersmind Európát is. Ehhez pedig szövetségeseket is keres. A politikus április 8-án Milánóban tartott nemzetközi találkozója alkalmával a valódi identitással bíró nemzetek és népek Európáját hirdette meg, ezzel pedig gyakorlatilag kezdetét vette a Liga európai parlamenti választási kampánya. Salvini hangsúlyozta, hogy Olaszországban egy új Európa alapkövei rajzolódnak ki napjainkban. Egy olyan Európáé, amelyben fontos szerepe van a munkának, a családnak, a biztonságnak, a határok, a gazdaság, a kereskedelem, a mezőgazdaság és a környezet, továbbá az olasz és az európai termékek védelmének. Matteo Salvini kiemelte, büszke arra, hogy ezen célkitűzések Olaszországban fogalmazódnak meg, és felhívta a figyelmet arra is, az európai kultúra, az identitás, a tradíciók és a nyelv megóvásának lényeges szerep kell, hogy jusson, ez utóbbi értékek és prioritások ügyének előmozdítása érdekében pedig számít európai szövetségesei támogatására. A belügyminiszter szerint különös figyelmet kell szentelniük a terrorizmus elleni fellépésnek, figyelembe véve, hogy napjaink kihívási között a vallási fanatizmus és extremizmus kiemelt helyen szerepelnek. A belügyminiszter hozzátette, pártja egyedül nem képes mindezt végrehajtani, így a fenti célkitűzések megvalósításához szövetségeseket keres. Az említett közös prioritásokon és értékeken túl további előny lehet a lehetséges „új barátokkal” való összefogás során, ha azok az olasz politikus pártjához hasonlóan nem igazán elégedettek az aktuális brüsszeli politika irányával. A jelenlegi uniós folyamatokat és politikai prioritásokat Salvini egyenesen rémálomnak nevezte. Az esemény egyébként a „Józan ész Európája felé” címet és „A népek felemelik fejüket” alcímet kapta. Az alakuló EP-csoport a bejelentés szerint a Népek és Nemzetek Európai Szövetsége (EAPN) nevet viselné.

20190514blog_kep02m.jpg

Az Európai Parlament az egyetlen olyan Európai Uniós szerv, amelybe a polgárok közvetlenül választhatják meg képviselőiket

Forrás: Flickr, szerző: European Union 2014 – European Parliament, licenc: CC BY-NC-ND 2.0

 

Az esemény alkalmával a Lega vezetője azt is hangsúlyozta, célja, hogy az új szövetség az első helyet foglalja el az Európai Parlamentben, és az egyik legmeghatározóbb politikai erőként képes legyen megváltoztatni Európát. Az áprilisi eseményen részt vett többek között Anders Primdahl Vistisen, a Dán Néppárt (Dansk Folkeparti, DF) európai parlamenti képviselője, Jörg Meuthen, az Alternatíva Németországért (Alternative für Deutschland, AfD) politikusa, valamint Olli Kotro, a Finnek Pártjának (Perussuomalaiset) jelöltje. A milánói összejövetelt megelőzően, április 5-én a Lega vezetője Marine Le Pan francia politikussal, a Nemzeti Tömörülés (Rassemblement national, RN) vezetőjével is konzultált, ennek során pedig a felek kiemelték, mindketten a szövetség bővítésén dolgoznak, a céljuk pedig az, hogy a politikai családot olyan tagokkal gyarapítsák, amelyek meg akarják változtatni a brüsszeli és az európai játékszabályokat. Kiemelték, hogy a kampány fő témái a munka, a család és a környezetvédelem lesznek.

A körvonalazódó szövetséggel kapcsolatban Salvini hangsúlyozta, hogy politikai missziója megvalósításában számít többek között a hasonlóan gondolkodó spanyolországi, lengyelországi és magyarországi pártokra is. Felmerült a Geert Wilders vezette holland Szabadságpárttal (Partij voor de Vrijheid, PVV), a Heinz-Christian Strache elnökölte Osztrák Szabadságpárttal (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ), illetve lengyel oldalról a Jaroslav Kaczynski vezette lengyel Jog és Igazságossággal (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) való együttműködés lehetősége is.

A körvonalazódó új politikai család valódi sikere számos tényezőtől függ. Az egyes politikai erők érdekei több esetben ellentmondanak egymásnak, ez pedig akadályozhatja a hosszú távú, tartós együttműködést. Bár az Európai Unióval szembeni kritikus hangvétel összetartó erő lehet, az egyes politikai szereplők számos kérdésben eltérő álláspontot képviselnek. Ilyen akár a bevándorlás, illetve az Oroszországhoz fűződő viszony kérdése, vagy az uniós költségvetés ügye is. Sok múlik azon, a jelenleg különböző képviselőcsoportokhoz tartozó politikai formációk számára mennyire lehet vonzó az olasz politikussal való szövetség gondolata, illetve hogy hosszú távon tartós lehet-e az összefogás. Olli Kotro a kérdéssel összefüggésben úgy nyilatkozott, hogy bár az egyes pártok geopolitikai érdekei eltérőek, mégis, a határvédelem kérdése, a kultúra védelme, illetve az euroföderalizmus elleni harc összetartó erő lehet közöttük. Az AfD-t képviselő Jörg Meuthen szerint az új szövetség közös platformot alakíthat ki, hogy egyesítse az euroszkeptikus pártokat. Anders Vistisen, a Dán Néppárt képviselője kiemelte, hogy sokkal több olyan kérdés van, amely egyesíti a pártokat, mint olyan, amelyik megosztja őket. Amennyiben azon erők (vagy legalábbis egy részük), amelyekre Salvini szövetsége létrehozásában számít, valóban összeállnának egy nagy euroszkeptikus családdá, a Politico szerint a választásokig akár meg is duplázhatnák az erejüket. Előrejelzések szerint a legjelentősebb olasz pártok közül a Lega körülbelül huszonhat képviselői helyet kaphat az Európai Parlamentben, míg az Öt Csillag Mozgalom tizennyolc, a Demokrata Párt szintén tizennyolc, a Hajrá Olaszország! hét, az Olasz Testvérek pedig négy helyet szerezhet.

Az elkövetkezendő időszak egyik lényeges kérdése tehát, hogy Salvini szövetsége valóban meghatározó képviselőcsoporttá alakulhat-e az Európai Parlamentben, és hogy ha ez megtörténik, akkor milyen ereje lehet majd. A nemzeti kormányok szintjén Európa több országában jelentős politikai átrendeződés zajlik, a szavazópolgárok ugyanis számos esetben hátat fordítottak a hagyományos pártoknak. Egyelőre nehéz megjósolni, hogy ez az átalakulás elérhet-e Brüsszelig, azt pedig még ennél is nehezebb előre látni, hogy hatása milyen mértékű lesz. Elemzők egy jelentős része úgy látja, a következő EP-választások felboríthatják az eddigi erőegyensúlyt, és a hagyományos erők mellett sokkal lényegesebb szerep jut majd az euroszkeptikus, eurokritikus szereplőknek. Amennyiben ez a forgatókönyv valóban beigazolódik, felmerül a kérdés, hogy az említett szereplők blokkolhatják-e bármilyen módon az EU-s döntéshozatali folyamatokat, illetve befolyásolhatják-e az Unió hatékonyságát. Ami pedig az olasz belpolitikai folyamatokat illeti, sok múlik azon, hogy az ország „gazdasági manővere” a gyakorlatban mennyire lesz megvalósítható és működőképes, illetve mennyire váltja be a hozzá fűzött reményeket. Ez utóbbi kérdések az elkövetkezendő hetek-hónapok eseményeinek függvényében egyre inkább az előtérbe kerülhetnek, egy azonban biztos: Olaszország és az olasz ügyek kulcsfontosságúak Európa egésze szempontjából, legyen szó akár az Európai Unió jövőjéről, az eurózóna stabilitásáról vagy a migráció hosszú távú kezeléséről.

Regisztrálj és fizess elő, hogy hozzáférhess az általunk kínált összes tartalomhoz!

Kíváncsi vagy a kutatóink által írt legfrissebb anyagokra? Szeretnéd elsőként elolvasni az elemzéseket? Akkor regisztrálj most!

Szeretnél egy olyan platform előfizetője lenni, ahol minden tudást megtalálsz egy helyen? Ahol nem csak mélyelemzések, de exkluzív online rendezvények anyagaiba is bepillantást nyerhetsz? Akkor ne habozz, vásárold meg kedvezményes áron elérhető előfizetési csomagjaink egyikét!