Kocsev Bence

Kocsev Bence

Kutatási track vezető
Iroda: Győri iroda

Életrajz

Kocsev Bence az Antall József Tudásközpont Győri Irodájának vezetője. Kutatási tevékenysége során elsősorban a hidegháború gazdaságtörténeti szempontú elemzésével, a globalizáció történetével (s annak is elsősorban Kelet-Európai vetületével), Kelet-Európa és a Globális Dél között létrejött gazdasági és akadémiai kapcsolatokkal, valamint a térségi tanulmányok (area studies) történetével foglalkozik. Az AJTK-hoz való csatlakozása előtt a Lipcsei Egyetemen működő Sonderforschungsbereich 1199 elnevezési kutatási projekt és a szintén lipcsei Kelet-Közép-Európai Történet- és Kultúratudományi Intézet tudományos munkatársa volt. Doktori dolgozatában a gazdasági fejlődéssel és fejlesztéssel kapcsolatos szocialista tudástermelést vizsgálja, s ebben a kontextusban mutatja be a KGST országok hozzáállását az 1970-es évek egyik világgazdasági reformkezdeményezéséhez, az úgynevezett Új Gazdasági Világrendhez (NIEO).