A kutatásról

Küldetés és kutatás

Az Antall József Tudásközpont küldetése, hogy olyan külpolitikai ismereteket, elemzéseket fogalmazzon meg és terjesszen, amelyek a közép-európai, európai uniós és transzatlanti keretrendszerben egy biztonságos és prosperáló Magyarország létéhez járulnak hozzá.

A Tudásközpont célja, hogy  kutatási eredményei publikálásával tájékoztassa a hazai és nemzetközi olvasóközönséget és támogassa a külpolitikai döntéshozatalt.  Tevékenységét egy olyan külpolitikai szempontrendszer és elemzési keretrendszer határozza meg, amely illeszkedik az antalli értékekhez. Az antalli gondolkodás értelmében az AJTK számára kiemelten fontos az olyan értékek szem előtt tartása és ápolása, mint a nemzeti gondolat, az értékközösség gondolata, a közép-európai együttműködés, az európai együttműködés és a transzatlanti együttműködés, valamint ezen értékek közötti szinergiák keresése és biztosítása. A Tudásközpont szakmai tevékenységében résztvevő tehetséges fiatalok tudásának becsatornázása, valamint olyan lehetőségek biztosítása ezen fiatalok számára, amelyen keresztül kamatoztathatják tudásukat és fejleszthetik készségeiket szintén fontos intézetünk számára.

Eredmények közlése

A Tudásközpont kutatási eredményeinek közreadása számos felületen zajlik. Ezek között megtalálható a hagyományos írásos értekezéseken keresztüli információközlés – legyen az hosszabb vagy rövidebb lélegzetű. Továbbá élve a 21. század technológiai vívmányai nyújtotta lehetőségekkel kutatási eredményeink közreadására számos – hang - és képi segédeszközt felhasználunk. A Tudásközpont kiemelt célja, hogy szoros együttműködést alakítson ki külföldi partnerszervezetek kutatói műhelyeivel.

Az AJTK saját kutatási felületei közé tartozik a kutatói blog, amely rövidebb terjedelemben egy átfogó képet kíván adni aktuális külpolitikai eseményekről. Ezzel szemben az AJRC elemzések célja egy-egy külpolitikai jelenség vagy esemény nagyobb fokú elemzése, mely az adott téma olvasók általi mélyebb értelmezést segíti elő.  Az intézmény egyik legújabb kezdeményezése az AJTK podcast, amely alkalmával szakértőink foglalkoznak külpolitikai aktualitásokkal. A kutatói blog alternatív verziója és az AJTK legújabb saját kutatási platformja a kutatói vlog, melyben a Tudásközpont munkatársai audiovizuális eszközök segítségével járnak körül egy-egy kül- és biztonságpolitikai témát.

Az AJTK gondozásában évente négy alkalommal, angol és magyar nyelven is megjelenő Fókuszban magazin magyar nézőpontból vizsgálja a világ különböző régióit és országait, illetve egy-egy aktualitás apropóján a napjainkat meghatározó aktualitásokat. A magazin 2016 óta jelenik meg.

A fent említett saját platformokon túlmenően célunk kutatásaink rendezvények keretében történő rendszeres bemutatása hazai és külföldi szakértők aktív bevonásával.  Nem utolsó sorban a Tudásközpont könyvkiadó tevékenysége is jelentősen hozzájárul a kijelölt kutatási témák széleskörűbb ismertetéséhez, hiszen az AJTK könyvkiadási tevékenysége magában foglalja szakmai publikációk megjelentetését, tudományos igényű, elsősorban a biztonságpolitika és a nemzetközi kapcsolatok területén hiánypótló művek közreadását, valamint egyetemi szakkönyvek szerkesztését és kiadását.

Kutatási irányok

  • Európa jövője és szerepe a globális folyamatokban
  • Transzatlanti kapcsolat és szövetségrendszer jövője
  • Délnyugat-Ázsia hatalmi viszonyai
  • Kelet-Ázsia hatalmi viszonyai
  • A szabályalapú világrend jövője és a nemzetközi szervezetek szerepe
  • Biztonságpolitika

Célközönség

Kutatási tevékenységünk célközönsége hazai szinten egyrészt – tehetséggondozási profilunkhoz illeszkedve – a hazai egyetemista hallgatók vagy fiatal kutatók. Másrészről pedig olyan kormányzati, egyetemi, think tank és céges vezetők, valamint döntéshozók, kiknek munkáját segíthetjük elemzéseink révén.

Nemzetközi szinten kutatási eredményeinkkel olyan a régió és Magyarország iránt érdeklődő fiatal kutatókat és szakembereket célozzuk, valamint a külföldi partnerszervezeteknél és intézményeknél dolgozó kutatókat és munkatársakat, így erősíthető az antalli gondolatban is jelenlevő közép-európai, európai uniós és transzatlanti együttműködés elősegítése.